ZÁSADY

 

Ředitel publikace: Laura Sévénier

Uvolnění odpovědnosti

Společnost Altavia nezaručuje, že server, který hostuje webové stránky, neobsahuje viry nebo že by mohlo dojít k technickému problému, který by mohl poškodit součásti počítače uživatele nebo data, která mohou být v něm uložena. V žádném případě společnost Altavia nebo jeden z jejích subdodavatelů nenese odpovědnost za škody, které by mohly vzniknout během připojení k webu.

Copyright: ALTAVIA S.A. s kapitálem 3 918 873 EUR, RCS Paris č. 327 168 332

Tel: 01.49.48.00.00

Adresa: 10 rue Blanqui, 93400 Saint-Ouen

Žádná licence nebo jiné právo než právo na konzultaci s touto stránkou není svěřeno nikomu, pokud jde o práva duševního vlastnictví. Rozmnožování dokumentů na stránkách je povoleno výhradně pro účely informací pro osobní i soukromé použití; jakákoli reprodukce nebo použití kopií vytvořených pro jiné účely je výslovně zakázáno.

Poskytovatel: Altavia

Vývoj: PitechPlus